Synovia chceli ukáza?, ako si vážia svoju mamu: 5 rokov sporili, aby jej splnili sen VIDEO

18. 03. 2017

Dvaja bratia sa rozhodli šetri? pä? rokov, aby svojej mame darovali to, po ?om dlhé roky túžila: jej vysnívané auto. Daniel Knust z Austrálie nahral video z momentu, kedy mame Carol spolu so svojím bratom odovzdal k?ú?e od jej vysnívaného automobilu BMW Radu 3. Pozrite sa, ako zareagovala ich mama, ke? jej synovia odovzdávali dar?ek.

 

 „Chceli sme takto našej skvelej mame ukáza? svoju v?a?nos?. Celý život ?ažko pracovala, aby nám dala všetko a ni? nám nechýbalo,“ napísal Daniel k zverejnenému videu. „V porovnaní s tým, ?o pre nás urobila a ako sa obetovala, je tento dar?ek ni?ím.“

Daniel, 30-ro?ný mladík prezradil, že ich mama zhruba pred 10 rokmi spomenula, ako ve?mi sa jej pá?i auto zna?ky BMW. Bratia si to zapamätali a povedali si, že raz jej toto auto aj naozaj zaobstarajú – a preto na? za?ali spori?. Daniel a jeho starší brat si pä? rokov odkladali z výplaty a nakoniec sa im ho aj podarilo kúpi?. „Každý mesiac sme si odkladali istú sumu, aby sme za to mohli kúpi? mame jej vysnívané auto,“ prezradil.

Pozrite sa, ako ich mama zareagovala, ke? jej synovia odovzdali jej vytúžené auto. 


Daniel v texte k videu hovorí, že je to len malý dar?ek, ktorým chcú svojej mame ukáza?, ako ve?mi si vážia, ?o pre nich urobila. "Už 10 rokov som to chcel urobi? a dnes sa to splnilo. ?ažká drina sa vyplatí - to je nie?o, ?o nás naša mama u?ila už od detstva a vždy si to budeme pamäta?," píše vo svojom príspevku. 

TEXT: Instagram, Instagram, Zdroj: Today; Text: es; Foto: Daniel Knust

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších