7 spôsobov, ako zabi? ?as v piatok v práci rýchlejšie: Tieto vychytávky musíte vyskúša?

14. 07. 2017

Poznáte to aj vy? Je piatok poobede a ?as sa ako keby spomalil. Posúvate ru?i?ky hodín o?ami, snažíte sa ho urýchli?, no nejde to. Ako preži? posledné minúty v práci a urýchli? ?as? Ak sa bojíte sledova? videá na YouTube z obavy, že sa vám zrazu objaví za chrbtom šéf, máme pre vás sedem tipov originálnych tipov, ako si skráti? ?as v zamestnaní, ak sa vám už nechce pracova?.

 

 

 

 1. Navštevujte ?astejšie kuchynku
  Je množstvo zámienok, pre ktoré sa tam môžete vybra?. Raz po vodu, inokedy po ?aj, poobede zas po kávu. A ideálne, ak tam stretnete kolegu, s ktorým ste sa dávno nebavili.
 2. Vyberte sa na návštevy kolegov z iných oddelení
  Ak ste kolegu nestretli, vyberte sa za ním. Ur?ite máte toho ve?a ?o prebra?. Pracovne, samozrejme. A ak aj nie pracovne, tak aspo? posilníte medzi?udské vz?ahy vo firme. A to vám šéf nemôže vy?íta?.
 3. Zašite sa na toalete
  Tam vás totiž pravdepodobne nikto h?ada? nebude. A prinajhoršom sa môžete vyhovori? na tráviace problémy.
 4. Vytipujte si kolegu, ktorému nie?o vyvediete
  Nie je ni? lepšie, ako si spravi? z piatkového poobedia kreatívnu hru. Porozmýš?ajte, ?o všetko sa dá vyvies? vášmu ob?úbenému kolegovi. Skvelou zábavkou napríklad je, ak kolegovi zapojíte do po?íta?a USB konektor bezdrôtovej myši, ktorá bude vo vašich rukách. Tak totiž získate možnos? prekazi? mu jeho prácu. Zabavíte sa, ke? nebude rozumie?, pre?o sa mu ?lánok, ktorý ?ítal, z ni?oho ni? posunul až na koniec.
 5. Vyberte sa na návštevu bufetu
  Jes? predsa musíte. A ak sa vás niekto bude pýta?, pre?o idete už štvrtýkrát do bufetu, vyhovorte sa na zlú pamä?.
 6. Natiahnite si obed
  Predsa sa bežne stáva, že obsluha mešká, prípadne je v reštaurácii plno a vy musíte ?aka?, kým sa uvo?ní stôl.
 7. Naplánujte si stretnutie
  Môžete predstiera?, že je pracovné, ale nikdy neviete, možno na tom stretnutí aj budete pracova?.

  ?Ako si krátite ?as v piatok v práci vy?

TEXT: Text: es; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších