Penzie na Slovensku: Toto je výška starobného, vdovského a invalidného dôchodku

09. 04. 2017

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci marca tohto roka predstavoval 426,28 eura. V porovnaní s koncom marca minulého roka ide o nárast o 12,25 eura. Tento druh dôchodku pritom na konci minulého mesiaca poberalo vyše 1,04 mil. osôb. Pred?asný starobný dôchodok, ktorý dostávalo 22,9 tisíca penzistov, dosahoval v priemere 407,94 eura. Medziro?ne išlo o nárast o 11,78 eura. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna pois?ov?a.

Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol na konci minulého mesiaca na úrovni 200,80 eura, ?o je v medziro?nom porovnaní zvýšenie o 2,63 eura. Invalidnú penziu pre ?udí s mierou postihnutia nad 70 % vyplácala Sociálna pois?ov?a v priemernej výške 360,85 eura. Oproti koncu marca vla?ajška je to nárast o 6,85 eura. Sociálna pois?ov?a pritom ku koncu minulého mesiaca evidovala 237,9 tisíca poberate?ov invalidných dôchodkov.

Vdovské dôchodky dosahovali ku koncu minulého mesiaca v priemere 250,50 eura, ?o je medziro?ný nárast o 3,31 eura. Tieto dôchodky pritom dostávalo 294,5 tisíca ovdovených žien. Priemerná výška vdoveckých dôchodkov, ktoré pois?ov?a vyplácala 46 tisíc vdovcom, bola na úrovni 195,05 eura. Oproti koncu marca minulého roka je to nárast o 4,08 eura. Sirotské dôchodky dostávalo na konci marca 23,2 tisíca osôb, a to v priemernej výške 133,11 eura. Priemerná sirotská penzia tak bola medziro?ne vyššia o 82 centov.


Pre?ítajte si tiež: Slováci leniví nie sú: Toto sú dôvody, ktoré im bránia pracova?, tvrdia odborníci


TEXT: Zdroj: SITA, redakcia; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších