Amazon v Seredi zamestná 1 000 ?udí: Pozrite sa, aký bude ich nástupný plat

13. 05. 2017

Spolo?nos? Amazon zamestná v novom logistickom centre v Seredi približne tisíc ?udí. Ich nástupný plat spolu s dochádzkovým bonusom bude nad 920 eur mesa?ne, k tomu dostanú aj 13. plat a balí?ek zamestnaneckých výhod. Pri predstavovaní budúceho centra reverznej logistiky v Seredi to uviedol viceprezident Amazonu pre Európu Roy Perticucci. Nové centrum na ploche viac ako 60 000 metrov štvorcových plánuje nadnárodný gigant otvori? na jese?, nábor zamestnancov na vybrané pozície už prebieha. Amazon si pod?a Perticucciho investi?né lokality vyberá nielen pod?a dopravnej a logistickej infraštruktúry, ale aj pod?a toho, kde existuje ve?ká skupina potenciálnych zamestnancov. Primátor Serede Martin Tom?ányi v tejto súvislosti pripustil, že v regióne s nízkou nezamestnanos?ou možno o?akáva? aj "kradnutie si" zamestnancov jednotlivými firmami.

Amazon by pod?a ministra financií Petra Kažimíra mohol by? jednou z prvých firiem, ktorá bude profitova? zo štátneho programu podpory dochádzky za prácou nad ur?itú vzdialenos?. V okolí Serede sa miera nezamestnanosti dlhodobo pohybuje pod piatimi percentami. "Pripravujeme spolu s rezortom práce stimuly pre nových pracovníkov, ktorí budú dochádza? do práce nad 60 – 70 kilometrov. Tá ?iastka sa môže blíži? až k dvesto eurám mesa?ne, ale bola by poskytovaná len na limitované obdobie,“ povedal Kažimír. Pod?a neho možno prichádza ?as aj na to, aby sa ?udia z regiónov, kde nemožno nájs? prácu, pres?ahovali tam, kde je dostatok pracovných príležitostí. Musel by sa však rozbehnú? systém výstavby nájomných bytov. Kažimír zdôraznil, že spolo?nos? Amazon ne?erpala zo štátneho rozpo?tu žiadnu investi?nú podporu. Podporu na zriadenie priemyselného parku dostalo len mesto Sere?.

Minister hospodárstva Peter Žiga pod?iarkol, že investícia Amazonu nesmeruje do priemyselnej výroby, ani do automobilového priemyslu, ?ím prispieva k lepšiemu rozloženiu investícií na Slovensku. Významná je svojou pridanou hodnotou, pretože Amazon plánuje do reverzného centra nasadi? najnovšie technológie.

Pracovníci centra v Seredi, ktorého otvorenie je naplánované na tretí kvartál roku 2017, budú posudzova? stav produktov, ktoré nemohli by? doru?ené alebo boli do Amazonu vrátené.

K rozhodnutiu o investícii do nového logistického centra prispelo úspešné pôsobenie spolo?nosti v bratislavskom centre, kde aktuálne pracuje viac ako 850 finan?ných manažérov, manažérov pre kontakt so zákazníkmi, manažérov ?udských zdrojov, manažérov podpory predaja a analytikov.

TEXT: Zdroj: SITA; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších