Plánovali ste penziu? Ešte si po?káte: Odchod do dôchodku sa opä? predlžuje

27. 06. 2017

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do pripomienkového konania návrh opatrenia, ktorým sa vek odchodu do dôchodku od 1. januára 2018 zvyšuje o 63 dní. Dôchodkový vek tak na budúci rok bude 62 rokov a 139 dní. "V súlade s cie?om zabezpe?i? dlhodobú finan?nú udržate?nos? dôchodkového systému sa od 1. januára 2018 upravuje dôchodkový vek v závislosti od vývoja priemernej strednej d?žky života spolo?nej pre mužov a ženy v aktuálnom dôchodkovom veku vyjadrenom v celých rokoch," uviedol rezort práce a sociálnych vecí. Od za?iatku tohto roka sa dôchodkový vek zvýšil o 76 dní.

Zvýšenie dôchodkového veku sa pod?a ministerstva práce a sociálnych vecí bude v budúcom roku týka? približne 37,3 tisíca osôb. Neskorším odchodom do penzie sa pod?a rezortu zníži príjem týchto osôb zo Sociálnej pois?ovne v budúcom roku v priemere o 1 026 eur. „Poistenci, ktorí odídu do dôchodku v roku 2018, však strávia v priemere na dôchodku rovnaké obdobie ako poistenci, ktorí odišli do dôchodku v rokoch 2014 a 2015 a teda im bude vyplatený v priemere ten istý po?et dôchodkov,“ upozornilo ministerstvo.


Pre?ítajte si tiež: Krá?ovské dôchodky? Takúto parádnu penziu si užíva len pár tisíc Slovákov


Vek odchodu do dôchodku sa od roku 2017 každoro?ne predlžuje o ur?ený po?et dní, ktorý sa stanovuje v závislosti od vývoja priemernej strednej d?žky života spolo?nej pre mužov a ženy zistenej Štatistickým úradom SR. Toto opatrenie zaviedla bývalá vláda Roberta Fica ešte v roku 2012.

TEXT: Zdroj: SITA; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších