Štrajk v bratislavskom Volkswagene inšpiroval aj iných: Za lepšie mzdy sa chystajú bojova? v ?echách

29. 06. 2017

?eskí odborári z mladoboleslavskej Škodovky sú pripravení štrajkova?, aby vybojovali adekvátne zvýšenie miezd.

Na budúci rok chcú za?a? vyjednávanie a ak to bude potrebné, pristúpia aj ku krajnému riešeniu a prestanú pracova?. Inšpirovali sa pritom na Slovensku. V bratislavskej továrni nemeckej automobilky Volkswagen sa totiž odborárom podarilo šes?d?ovým štrajkom vybojova? také zvýšenie miezd, že slovenskí zamestnanci na tom budú po finan?nej stránke podstatne lepšie než tí ?eskí.

"Vo februári 2018 za?neme rokovania o zvyšovaní miezd s patri?nou razanciou, dôrazom na rast miezd, opretí o nedostatok zamestnancov a dobré hospodárske výsledky firmy Škoda Auto. V prípade potreby zapojíme aj štrajk, ktorý je zo zákona 120 možný," uviedol pre server Echo24 predseda odborov Škody Jaroslav Povšík.

Príklad ?eskí odborári našli na Slovensku, kde bratislavská továre? VW minulý týžde? nevyrábala. Bol to najvä?ší štrajk zamestnancov súkromnej firmy v novodobých dejinách krajiny. Zárove? išlo o prvý štrajk v 26-ro?nej histórii slovenského VW. Odborári ukázali, ako môže šes?d?ové pozastavenie výroby ochromi? produkciu. "Slovákom sme popriali a po?akovali za príklad a úspech, ktoré sa im nakoniec štrajkom podarilo dosiahnu?," okomentoval slovenský štrajk Povšík.

Nemecké vedenie firmy sa so Slovákmi dohodlo na tom, že sa priemerný plat zdvihne po?as nasledujúceho 1,5 roka o viac než 14 % na 1952 eur. Pod?a novej kolektívnej zmluvy tarifné platy zamestnancov stúpnu spätne od júna o 4,7 %, rovnakou mierou od januára budúceho roka a následne od novembra o ?alších 4,1 %. K tomu dostane každý zo zamestnancov prémiu 500 eur.

Slovenskí montéri tak na tom budú od budúceho roka ove?a lepšie než ich ?eskí kolegovia, uviedla analyti?ka týždenníku Echo Lenka Zlámalová. Priemerná mzda v ?eských firmách VW dosiahla vlani 42.000 K? (1600 eur) mesa?ne, v rámci robotníckych profesií to bolo vlani 37.000 K?. Práve robotnícke profesie sú pritom s tými bratislavskými porovnate?né. Slovenský závod je totiž výrazne viac len montážnym podnikom. Naopak závod v Mladej Boleslavi vykonáva viac prác s vyššou pridanou hodnotou, ako je napríklad vývoz, dizajn alebo marketing.

TEXT: Zdroj: TASR; Foto: thinkstockphotos.com

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších