Zamestnávateľ nevyplatil mzdu: Oplatí sa súdiť? Takéto sú možnosti

15. 05. 2017

Bol som zamestnancom českej firmy v skúšobnej dobe. Táto firma pred dátumom vyplácania mzdy prestala komunikovať a samozrejme mzdu doposiaľ nezaplatila. Poslal som im výzvu k úhrade poštou aj emailom, načo mi začali odpisovať vyfabulované informácie, že ma na druhý deň prepustili a podobne. Samozrejme, sú to všetko nezmysly, čo viem dokázať, napr. stiahnutou emailovou komunikáciou. Ako mám postupovať? Kvôli nevyplatenej mzde nemám prostriedky na súdne spory, ani cestovanie do Česka kvôli podávaniu podnetov a oznámení. Chcem sa opýtať, či to má vôbec význam a pokiaľ má, tak na čo všetko mám nárok? Aká je štatistická úspešnosť v mojom prípade? Čitateľ Andrej

Právnička radí: Pracovný pomer s českým zamestnávateľom a s miestom výkonu práce v Českej republike sa bude spravovať českým právnym poriadkom. Podľa čl. 19 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel I) zamestnávateľa s bydliskom v členskom štáte možno žalovať:
1. na súdoch členského štátu, v ktorom má bydlisko, alebo
2. v inom členskom štáte a) na súdoch podľa miesta, kde zamestnanec obvykle vykonáva svoju prácu alebo na súdoch podľa miesta, kde naposledy prácu vykonával.


Prečítajte si tiež: Sledujú vás v práci kamerou? Na toto všetko má zamestnávateľ právo


Ak zamestnanec nemá prostriedky na to, aby si sám zadovážil  právnu pomoc, môže využiť služby centra právnej  pomoci. V každom prípade je potrebné svoj nárok doložiť dokladmi, ako sú pracovná zmluva, výplatné pásky, výpoveď alebo skončenie pracovného pomeru a pod. 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

TEXT: Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších