VIDEO: Ideálna kancelária, v ktorej dokážete preži? takmer 24 hodín

27. 09. 2014

Práca, cvi?enie, opä? práca, obed, práca a zábava. Takto v rýchlosti by sa dal opísa? de? strávený v kancelárii dizajnérskeho štúdia v Amsterdame.

Rovnováhu medzi prácou a súkromím môžu nájs? zamestnanci dizajnérskeho štúdia Heldergroen priamo v práci. Nehrozia im žiadne nad?asy, pretože ich pracovné stoly zmiznú o šiestej hodine popoludní a ich pracovisko sa premení na diskotékovú miestnos? alebo štúdio jogy. Ak by sa pracovné stoly premenili na postele, zamestnanci by tam mohli trávi? dvadsa?štyri hodín denne.

Multifunk?ná miestnos? mladých dizajnérov v Holandsku sa ráno jedným tla?idlom premení na pracovisko. Ich pracovné stoly, ktoré sú prichytené oce?ovými lanami o strop sa vysunú na pôvodné miesto a pracovný de? môže za?a?. Po nieko?kých hodinách práce sa stoly opä? zasunú k stropu a v kancelárii vznikne priestor na cvi?enie. Zamestnanci takýmto spôsobom môžu na?erpa? novú inšpiráciu do ?alšej práce. Po krátkom stre?ingovom cvi?ení sa opä? vrhnú do práce. 

V ?ase obeda sa zamestnanci nemusia príliš vzdiali? od pracoviska. Pracovné stoly z miestnosti opä? zmiznú a zamestnanci sa stretnú pri obede za ve?kým stolom. Sta?í, ke? každý z nich pripraví doma jednu prílohu a všetci majú na výber z množstva zaujímavých jedál. Ak sa im nechce vari?, objednajú si obed priamo do kancelárie.

Po obede je opä? ?as na vykonávanie pracovných ?inností, brainstormingov a stretnutí. O šiestej hodine však všetkým zamestnancom dizajnérskeho štúdia pracovná doba kon?í. Presne v tomto ?ase sa priestor vyprázdni a v prípade, že si niekto zo zamestnancov nechá na stole zvyšok jedla, uvidí ho až na druhý de?. Ve?er sa kancelária zmení na nepoznanie. Premení sa na tane?ný parket alebo priestor na cvi?enie jogy.

„Hlavnou myšlienkou, ktorú do projektu architekti vložili, je u?ah?i? zamestnancom prácu a da? im pocit, že aj v kancelárii si môžu nájs? ?as na odpo?inok a aktivity, ktoré ich inšpirujú,“ hovorí kreatívny riadite? Sander Veenedaal z architektonického štúdia Heldergroen.

TEXT: Text: ami, Video: YouTube.com, Foto: int., Zdroj: Adweek.com

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších